เสื้อผ้าแฟชั่น @thaiwatchshop ?

active 2 days, 22 hours ago
"Technical buying clothes for someone with your own good. People tend to have different preferences, clothing, composed, but the problem is that a technique for selection fashion clothes . Dress how To form. Color of clothes to color, shape, age, occupation of [...]" · View

deleted

  • เสื้อผ้าแฟชั่น posted an update:   3 days ago · View

    Technical buying clothes for someone with your own good. People tend to have different preferences, clothing, composed, but the problem is that a technique for selection fashion clothes. Dress how To form. Color of clothes to color, shape, age, occupation of a good or not their technical and artistic value in buying clothes is an important factor to be considered. Indicating that the fashion clothes of a person’s dress. One suit. Itself or not.

  • เสื้อผ้าแฟชั่น posted an update:   3 days, 1 hour ago · View

    น่าจะเป็นผู้หญิงจำนวนมากจะเห็นด้วยกับเสื้อผ้าแฟชั่นนักออกแบบชั้นนำ’ให้ตรวจสอบว่าเป็นปัญหามากที่สุดลายบนผ้า มันบิดเบือนสัดส่วนรูปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้, accentuates ความสนใจไม่ได้อยู่ในข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นที่สงสัยของคุณทั้งหมดและถูกปฏิเสธโดยแต่งกายเสื้อผ้าแฟชั่นเฉียบขาด

  • เสื้อผ้าแฟชั่น became a registered member   3 days, 1 hour ago · View